605/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettuun lakiin (487/87) uusi 20 a § seuraavasti:

20 a §
Opetukseen osallistuminen muussa oppilaitoksessa ja muu opetuksen järjestäminen

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija voi omassa oppilaitoksessaan järjestettävän opetuksen lisäksi osallistua muussa ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa, iltalukiossa, musiikkioppilaitoksessa, kansalais- ja työväenopistossa, kansanopistossa, urheiluopistossa sekä muussa opetusministeriön tai opetushallituksen toimialaan kuuluvassa oppilaitoksessa järjestettävään opetukseen sen mukaan kuin oppilaitoksen ylläpitäjät keskenään sopivat, jollei tästä laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä muuta johdu. Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä yhden tai useamman ammatillisessa oppilaitoksessa järjestettävän kurssin suoritukseksi sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Ammatillinen oppilaitos voi järjestää opetusta myös muun 1 momentissa mainitun oppilaitoksen opiskelijoille sen mukaan kuin oppilaitoksen ylläpitäjät keskenään sopivat, jollei tästä laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä muuta johdu. Tässä momentissa tarkoitettuun opetukseen osallistuvaa opiskelijaa ei lueta tämän ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 59/92
SiVM 3/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.