583/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/80) 16 §, 46 §:n 4 momentti ja 52 b §:n 2 kohta,

sellaisina kun niistä ovat 46 §:n 4 momentti ja 52 b §:n 2 kohta 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (505/85), seuraavasti:

16 §

Jos hakemus kohdistuu useisiin keksintöihin, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Keksintöjen on katsottava olevan toisistaan riippuvaisia, jos kaikkien keksintöjen välillä on tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna.

Arvioitaessa, ovatko keksinnöt toisistaan riippuvaisia, ei ole merkitystä sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä patenttivaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä vaatimuksessa.

46 §

Jollei 2 momentissa tarkoitettua maksua ole suoritettu säädetyssä ajassa tai se on määräajan päättyessä suoritettu riittämättömänä, tulee patenttiviraston kehottaa hakijaa suorittamaan puuttuva maksu yhden kuukauden kuluessa kehotuksen antamisesta.

52 b §

Patenttilain 34 §:ssä tarkoitettu määräaika on:


2) jos hakija 19 kuukauden kuluessa kansainvälisestä hakemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, on antanut patenttilain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, neljä kuukautta sanotussa lainkohdassa säädetyn 30 kuukauden määräajan päättymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.