535/1992

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön päätös isorysän käytöstä eräillä vesialueilla

Maa- ja metsätalousministeriö on 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain (503/51) 51 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa olevilla vesistöalueilla saa kalastusoikeuden haltijan luvalla ja määräämillä ehdoilla käyttää kalastuslain (503/51) 23 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 27 §:n säännöksistä poiketen isorysää ja muuta ensiksi mainitussa pykälässä tarkoitettua pyydystä, jonka solmujen väli on vähintään kahdeksan millimetriä.

2 §

Tätä päätöstä ei sovelleta niillä vesistöalueilla, joita koskee Inarinjärven ja sen sivuvesistöjen kalastussääntö tai Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistöjen kalastussääntö. Tämä päätös ei myöskään koske niitä vesialueita, joilla tapahtuvasta kalastuksesta on asianomaisten valtioiden kesken erikseen sovittu.

3 §

Tähän päätökseen perustuvaa kalastusta harjoitettaessa on muutoin noudatettava kalastuslakia (503/51) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992 ja on voimassa vuoden 1997 loppuun.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.