489/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla sekä 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja (aineita ja valmisteita) sekä niitä sisältäviä tai niillä käsiteltyjä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista (liite).

Päätöksen liitteessä mainittuja kemikaaleja saa käyttää tutkimukseen, ellei niiden käyttöä tutkimukseen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen ole rajoitettu.

2 §

Tämän päätöksen noudattamista valvovat kemikaalilain valvontaviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset kukin omalla toimialallaan.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

LIITE eräistä terveydelle haitallisista kemikaaleista ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista, PUUTTUU.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.