484/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan talletuspankkien toiminnasta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1268/90) 43 §:n 2 momentti,

muutetaan 45 ja 47 § sekä

lisätään 44 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

44 §

Pankkitarkastusviraston ja kilpailuviraston on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään.

45 §

Kilpailuviraston on kilpailunrajoituksista annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen johdosta kuultava pankkitarkastusvirastoa silloin, kun asia koskee pankkitoimintaa.

47 §

Pankkitarkastusviraston kilpailunrajoituksista annetun lain ja tämän luvun nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

HE 165/1991
TaVM 17/1992

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.