467/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/71) 1 §:n 1 momentti, 10 § ja 11 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa laissa (232/92), seuraavasti:

1 §

Kera Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Kera Ab, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia aluepolitiikasta annetussa laissa (1168/88) säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi ja yritystoiminnan laadullisen tason kohottamiseksi edistämällä elinkeinotoimintaa mainitussa laissa tarkoitetulla kehitysalueella sekä muualla maassa.


10 §

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoitettuja lainoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 5 000 miljoonan markan määrä. Ulkomaan rahan määräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen, Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman myyntikurssin mukaan. Takauksia voidaan antaa vuoden 1993 loppuun saakka.

11 §

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun luottotappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piiriin kuuluvan laina- tai muun rahoituksen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 4 600 miljoonaa markkaa. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun takaustappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piirissä kulloinkin olevien takausten kohteena olevien lainojen pääoma saa olla yhteensä enintään 500 miljoonaa markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

HE 40/92
TaVM 20/92

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.