454/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1992

Liikenneministeriön päätös Autorekisterikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja suoritteista perittävistä maksuista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Autorekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat seuraavat liikenneturvallisuuden edistämiseksi suoritettavat valvontatehtävät:

1) liikenteenvalvontatehtävät;

2) liikennetarvikelain (570/78) mukaiset valvontatehtävät; sekä

3) autokoulujen ja ajoharjoitteluratojen valvontatehtävät.

Maksuton on myös rekisteri-ilmoitus, joka koskee:

1) ajoneuvon poistamista rekisteristä;

2) rekisteritietojen korjausta; sekä

3) nimen tai osoitteen muutosta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun Autorekisterikeskus määrää suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

Katsastussuoritteet:

1) tyyppikatsastus ja teknisen laitteen hyväksyminen;

2) vuosikatsastus;

3) rekisteröintikatsastus;

4) muutoskatsastus;

5) maahantuontikatsastus;

6) kytkentäkatsastus;

7) ajoneuvolle katsastuksessa määrätty jälkitarkastus;

8) TIR-yleissopimuksen mukainen tarkastus;

9) VAK-ajoneuvon hyväksyntä; sekä

10) linja-auton nopeuden hyväksymistä koskeva tarkastus.

Kuljettajantutkintosuoritteet:

1) kuljettajantutkinto;

2) kuljettajantutkintoon kuuluva koe erikseen suoritettuna; sekä

3) VAK- tai ADR-ajolupakoe.

Rekisteröintisuoritteet:

1) ennakkoilmoitustodistus;

2) rekisteriote;

3) rekisteröintitodistus;

4) rekisterikilpi; sekä

5) yksittäisten tietojen luovuttaminen puhelimitse tai kirjallisesti ajoneuvorekisteristä.

Muut suoritteet:

1) otteet, jäljennökset ja kopiot rekisteröintiasiakirjoista;

2) valokopiot asiakirjoista;

3) kopiot tilastoista; sekä

4) todistus maksetusta verosta.

3 §
Autorekisterikeskuksen luvista perittävät maksut

Autorekisterikeskuksen luvista ja päätöksistä peritään maksuja seuraavasti:


 1) Ajoneuvoasetuksen (233/82) tai sen täytäntöönpanosta 
 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) nojalla 
 tehty poikkeuslupapäätös:
 a) Autorekisterikeskuksen antama        500 mk 
 b) katsastustoimipaikan antama         350 mk 
 2) Ajoneuvon rakenteen muuttamista
  koskeva päätös:
 a) henkilöautoa koskeva             350 mk
 b) muuta ajoneuvoa koskeva           100 mk 
 3) E-hyväksymispäätös              650 mk 
 4) Katsastustoimipaikan antama todistus tai
  vastaava                   60 mk 
 5) Siirtokilpilupa                50 mk 
 6) VAK- tai ADR-koulutuslupa          300 mk 
 7) VAK- tai ADR-ajolupa             120 mk 
 8) Poikkeuslupapäätös ajolupakoe-
  vaatimuksesta (ARK)             100 mk 
 9) Poikkeuslupapäätös ajolupakokeen koulutus-
  vaatimuksista (katsastustoimipaikka)     100 mk 
10) Päätös ajoharjoitteluradan hyväksymisestä  500 mk 
11) Poikkeuslupapäätös ajokorttilupaa ja
  ajo-oikeutta sekä ammattiajolupaa
  koskevasta ikävaatimuksesta         350 mk 
12) Poikkeuslupapäätös autokoulun
  hyväksymiseksi opetusharjoittelu-
  kouluksi (ARK)                300 mk 
13) Autokoulun hyväksyminen opetusharjoittelu-
  kouluksi (katsastustoimipaikka)       300 mk 
14) Autokoulun opetusvälineiden hyväksymis-
  päätös                    330 mk
 
4 §
Myöhästyneet tai käyttämättömät suoritteet

Mikäli rekisteri-ilmoitus jätetään säädetyn määräajan jälkeen, Autorekisterikeskus perii rekisteriotteesta omakustannusarvon lisäksi 50 markkaa.

Mikäli varattu katsastus- tai kuljettajantutkintosuorite jätetään käyttämättä ja peruuttamatta, voidaan suoritetusta ajanvarauksesta sekä henkilöstön ja tilojen varaamisesta periä aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Autorekisterikeskuksen muita maksullisia suoritteita ovat:

1) ajoneuvon punnitus tai muut vastaavat katsastustoimipaikan työvälineillä asiakkaan pyynnöstä tapahtuvat suoritteet, jotka eivät perustu säännökseen;

2) Autorekisterikeskuksen järjestämät hallinnon ulkopuolisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja koulutustilaisuuden tilaajan toimeksiannosta toteutettava koulutus;

3) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

4) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen; sekä

5) postitus.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992. Päätöksen 2 §:ssä mainitusta ennakkoilmoitustodistuksesta ryhdytään maksua perimään kuitenkin 1 päivästä lokakuuta 1992 lukien.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.