424/1992

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1992

Laki taiteen perusopetuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Taiteen perusopetuksen tulee tukea oppilaiden persoonallisuuden kehitystä sekä antaa oppilaille opetettavan taiteenalan tietoja ja taitoja samoin kuin valmiuksia ilmaista itseään. Taiteen perusopetus järjestetään siten, että se luo oppilaille edellytykset hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

2 §

Taiteen perusopetuksen järjestämisestä päättää kunta. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta käyttämällä hyväksi kunnan ulkopuolisia palveluja.

3 §

Opetushallitus antaa taiteen perusopetuksessa noudatettavat eri taiteenalojen opetussuunnitelmien perusteet, joissa määrätään opetuksen tavoitteista ja pääsisältöalueista ja joiden pohjalta kunta laatii opetussuunnitelmat kullekin taiteenalalle.

4 §

Oppilaalle, joka on osallistunut taiteen perusopetukseen, annetaan todistus. Todistukseen tulee merkitä annetun opetuksen sisältö, opetukseen käytetty aika sekä selvitys oppilaan saavuttamista tiedoista ja taidoista.

5 §

Taiteen perusopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla tarvittaessa tarkemmin opetushallituksen päätöksellä.

6 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

HE 211/91
SiVM 1/92

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.