362/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Baselissa 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (361/92) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päivänä marraskuuta 1991, tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 5 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja yhteysyksikkö on Suomessa vesi- ja ympäristöhallitus.

3 §

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (361/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 5 päivänä toukokuuta 1992.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 45/92)

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.