308/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 23 päivänä huhtikuuta 1975 annetun asetuksen (274/75) 38 a §:n 1 momentin 4 kohta, 51 §:n 1 momentin 3 kohta ja 57 §:n 1 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 38 a §:n 1 momentin 4 kohta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (653/91) sekä 51 §:n 1 momentin 3 kohta ja 57 §:n 1 momentin 5 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1052/87) sekä

lisätään 49 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 18 päivänä joulukuuta 1987 ja 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetuilla asetuksilla ja 12 päivänä toukokuuta 1989 annetulla asetuksella (418/89), uusi 5 a kohta seuraavasti:

38 a §

Puolustusvoimissa on:


4) alikonemestarin, apteekinjohtajan, apu- ja vartiomiehen, apuhoitajan, apulaislääkärin, apulaisosastonhoitajan, arkistonhoitajan, asentajan, asessorin, atk-kirjoittajan, atk-päällikön, autonkuljettajan,

emännän, erikoislääkärin, erikoissairaanhoitajan, erikoistutkijan, etsivän, farmaseutin, hammashoitajan, hankkijan, huoltomiehen,

isännöitsijän, johtajan, kamreerin, kartoittajan, keittäjän, keskusasentajan, kielenkääntäjän, kirjastoamanuenssin, kirjastoapulaisen, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, koneenhoitajan, konekirjoittajan, konemestarin, konepäällikön, korjausmiehen, kuntohoitajan, kuulontutkijan, kylvettäjän,

laborantin, laboratorioapulaisen, laboratoriohoitajan, laboratoriomestarin, laboratorioteknikon, liikunnanohjaajan, lämmittäjän, lääkintävahtimestarin, lääkintävoimistelijan,

matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, nuoremman lehtorin, ompelijan, operaattorin, osastoavustajan, osastonhoitajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, osastosihteerin,

palomestarin, palomiehen, palopäällikön, pesijän, piirtäjän, proviisorin, psykologin, puhelinasentajan, päävalmentajan, rakennusmestarin, rakennuspäällikön, rikostutkijan, ruokala-apulaisen, räjähdysainetarkastajan, röntgenhoitajan,

sairaala-apulaisen, sairaalakemistin, sairaanhoitajan, sihteerin, siivoojan, siivoustyönjohtajan, siivoustyönohjaajan, sosiaalihoitajan, sosiaalikuraattorin, sosiaalipäällikön, sota-arkiston hoitajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin, suunnittelijan, sähköasentajan, sähköyliasentajan,

talonmies-lämmittäjän, tarkastajan, tavarantarkastajan, teknikon, tekstinkäsittelijän, terveydenhoitajan, tiedotussihteerin, tietokoneenhoitajan, toimistonhoitajan, toimistopäällikön, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, tutkijan, tutkimusapulaisen, tutkimusjohtajan, työnjohtajan, työntutkijan,

vahtimestarin, valmennuspäällikön, valokuvaajan, valokuvalaborantin, valokuvateknikon, vanhemman asentajan, vanhemman lehtorin, vanhemman vahtimestarin, varastomestarin, varastomiehen, varastonhoitajan, viestittäjien valvojan, viestittäjän, välinehuoltajan, yliasentajan, yliemännän, ylietsivän, ylihoitajan ja ylitarkastajan virkoja.


49 §

Kelpoisuusvaatimuksena jäljempänä mainittuihin virkoihin on sellainen taito, kyky ja puolustushallinnon tuntemus, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan


5 a) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys teollisuustuotantoon;


51 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


3) puolustusvoimien ylihammaslääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin, osastonlääkärin, johtajan, osastopäällikön, osastonjohtajan, sota-arkiston hoitajan, apteekinjohtajan, toimistopäällikön, räjähdysainetarkastajan ja rakennuspäällikön puolustusministeriö;


57 §

Virkamies on velvollinen eroamaan virastaan täytettyään 60 vuotta, paitsi:


5) asessori, tutkimusjohtaja, johtaja, osastopäällikkö, sotilassairaalan ylilääkäri ja apulaisylilääkäri sekä erikoislääkäri, osastonlääkäri, lehtori, erikoistutkija ja meteorologi niin kuin valtion virkamiesten yleisestä eroamisiästä on laissa säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.