298/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä 9 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (754/84) 5 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1990 annetussa asetuksessa (7/90), seuraavasti:

5 §

Jos henkilö joutuu uudelleen työttömäksi 27 viikon kuluessa edellisen työttömyysjakson päättymisestä tai oltuaan työttömyysturvalain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetuista syistä estynyt olemasta työmarkkinoilla, päivärahan perusteena olevaa palkkatuloa ei määrätä uudelleen, jollei henkilö esitä perusteita sille, että uusien tulotietojen perusteella määräytyvä päiväraha olisi aikaisemmin maksettua päivärahaa 10 prosenttia korkeampi.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992, ja sitä sovelletaan ansioon suhteutettuihin työttömyyspäivärahoihin, jotka maksetaan 1 päivänä huhtikuuta 1992 tai sen jälkeen alkaneen työttömyyden perusteella.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.