286/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1082/78) 2 § ja 11 §:n 3 momentti,

näistä 2 § sellaisena kuin se on 3 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (481/88), seuraavasti:

2 §

Yhteiskuntatieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Oulun yliopiston humanistisessa ja teknillisessä tiedekunnassa, Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Vaasan yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Åbo Akademin talous- ja valtiotieteellisessä sekä yhteiskunta- ja hoitotieteellisessä tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.

11 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske koulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta koulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.