268/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetun asetuksen (539/91) 5 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tiettyjen raskasmetallien siirtymistä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista.

Tämä päätös ei koske yksinomaan kuivien elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita, eikä lyijyn ja kadmiumin siirtymistä keraamisista tarvikkeista, joista on erikseen säädetty elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (267/92), lukuun ottamatta erityisesti lapsille tarkoitettuja keraamisia tarvikkeita sekä suun kanssa kosketukseen joutuvaa keraamisen tarvikkeen osaa.

2 §
Tarvikkeista siirtyvät raskasmetallit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annetun asetuksen (539/91) 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tarvikkeista saa siirtyä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvan pinnan neliödesimetriä kohti lyijyä enintään 0,50 mg, kadmiumia enintään 0,10 mg sekä kromia ja nikkeliä kumpaakin enintään 2,0 mg.

Erityisesti lapsille tarkoitetusta tarvikkeesta saa lyijyä, kadmiumia, kromia ja nikkeliä siirtyä kuitenkin enintään yksi kymmenesosa 1 momentissa määrätyistä enimmäismääristä.

3 §
Määritysmenetelmä

Lyijy ja kadmium määritetään käyttäen soveltuvin osin elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (267/92) liitteen I kohdissa 1-3.2 sekä liitteessä II kuvattua menetelmää.

Kromi ja nikkeli määritetään soveltaen 1 momentissa tarkoitettua menetelmää.

Kahvinkeittimien ja muiden vastaavien keittimien osalta uuttamiseen käytetään neljäprosenttisen etikkahappoliuoksen sijasta vettä, joka on keittimen tavanomaista käyttötilannetta jäljitellen johdettu keittimen läpi.

4 §
Analyysitulosten soveltaminen

Raskasmetallin määrä ei saa ylittää yhdessäkään näytteenottoasetuksen (385/83) mukaisesti otetun näytteen osanäytteessä tässä päätöksessä mainittua tai tarkoitettua enimmäismäärää.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992 ja on voimassa toistaiseksi.

Tällä päätöksellä kumotaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista yleisistä käyttö- ja kulutustarvikkeista 3 päivänä toukokuuta 1985 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (365/85), mainitun päätöksen soveltamisesta 17 päivänä lokakuuta 1986 annettu ministeriön ohje (93/260/86 KTM), sekä 10 päivänä huhtikuuta 1968 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön kirje Suomessa vaadittavista pakkausaineiden puhtausvaatimuksista.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Juhani Paakkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.