253/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (1035/77),

muutetaan 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (917/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 2 c § seuraavasti:

2 c §

Yleisen alioikeuden on laadittava rikoslain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta yhteisen vankeusrangaistuksen määräämistä täytäntöönpanoa varten koskevasta päätöksestä väliaikainen täytäntöönpanokirja, johon on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot. Väliaikainen täytäntöönpanokirja on välittömästi lähetettävä rangaistuslaitoksen johtajalle tai, jos tuomittu ei ole rangaistuslaitoksessa, oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta, on tästä ja tuomioistuimen mahdollisesti määräämästä täytäntöönpanokiellosta ilmoitettava viipymättä rangaistuslaitoksen johtajalle tai vankeinhoito-osastolle.

5 §

Jos samalla kertaa on pantava täytäntöön useampia rangaistuksia, joista rikoslain 7 luvun säännösten mukaisesti olisi määrättävä yhteinen vankeusrangaistus, johtajan on ilmoitettava siitä rikoslain 7 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulle viralliselle syyttäjälle. Ilmoituksen voi tehdä myös oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.