242/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1364/89) 1 §, 2 §:n 1 momentti ja 5 § seuraavasti:

l §

Valtioneuvostolla on oikeus määräämillään ehdoilla antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön vuosina 1990-1995 myöntämien yhteensä enintään 3 000 miljoonan markan lainojen rahoittamista varten ottamien lainojen varainhankintakustannusten ja yhtiön myöntämien lainojen koron erotuksen lisättynä 0,25 prosenttiyksiköllä.

2 §

Valtioneuvostolla on myös oikeus määräämillään ehdoilla antaa sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön myöntämiensä lainojen rahoittamista varten vuosina 1990-1995 ottamista ulkomaisista lainoista mahdollisesti aiheutuvia valuuttakurssitappioita.


5 §

Valtioneuvostolla on myös oikeus vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin määräämillään ehdoilla, antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön tämän lain mukaisesti myöntämien enintään 1 500 miljoonan markan lainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 229/91
Talousvaliok. miet. 1/92

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.