241/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Laki vientitakuulain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain (479/62) 2 a §:n 2 momentti ja 3 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 a §:n 2 momentti 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (532/69) ja 3 §:n 2 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (737/89), seuraavasti:

2 a §

Tämän lain tarkoittamia valtion vientitakuita voidaan myöntää valtioneuvoston erityisistä syistä antaman valtuuden nojalla silloinkin, kun vientiin, sen rahoittamiseen tai viennin kohdemaahan sisältyvä riski on niin suuri, ettei vientitakuuta takuukeskuksen normaalin riskinharkinnan puitteissa voida myöntää, tai kun vientitakuu myönnetään riskinharkinnan kannalta tavallisuudesta poikkeavilla ehdoilla.

3 §

Tämän lain nojalla myönnettyjen takuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa nousta enintään 30 000 miljoonaan markkaan, kuitenkin siten, että 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen takuiden takuuvastuu saa nousta enintään 1 000 miljoonaan markkaan ja 2 b §:ssä tarkoitettujen takuiden takuuvastuu enintään 1 000 miljoonaan markkaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 228/91
Talousvaliok. miet. 2/92

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.