240/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastusvakuutusyhdistyksistä 23 päivänä heinäkuuta 1958 annetun lain (331/58) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (635/65), seuraavasti:

7 §

Kalastusvakuutusyhdistykselle maksetaan vuotuisena valtion avustuksena 40 prosenttia niistä vahingonkorvauksista, jotka yhdistys on 4 ja 5 §:n mukaisten vakuutussopimusten nojalla ja noudattaen 6 §:n säännöksiä suorittanut 2 §:ssä mainituille henkilöille ja yhtymille samassa pykälässä luetelluista kalastus- ja muista välineistä. Valtio ei kuitenkaan osallistu vakuutettujen 2 §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa mainittujen välineiden pelastamisesta johtuneiden kustannusten korvaamiseen eikä sellaiseen vahingonkorvaukseen, josta yhdistys voi saada vakuutussopimuslain (132/33) 25 §:n mukaisesti korvauksen kolmannelta henkilöltä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tapahtuneista vahingoista suoritettujen vahingonkorvausten johdosta maksettavaan valtion avustukseen.

Hallituksen esitys 126/91
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 19/91

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.