221/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (746/83) 1 §:n 19 kohta ja 4 §:n 1 ja 2 momentin johdantokappaleet,

näistä 1 §:n 19 kohta sellaisena kuin se on 23 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa asetuksessa (293/89), näin kuuluviksi:

1 §
Määritelmiä

Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisesta annettua lakia (300/79), jäljempänä alusjätelaki, ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:


19) muilla erikoisalueilla Välimerta, Mustaamerta, Punaistamerta, Persianlahtea, Adeninlahtea ja Etelämantereen aluetta, joista tarkoitetaan:

a) Välimerellä varsinaista Välimerta lahtineen ja sisämerineen; raja Välimeren ja Mustanmeren välillä on leveysaste 41° P ja lännessä Gibraltarin salmet pituusasteeltaan 5°36' L;

b) Mustallamerellä varsinaista Mustaamerta; raja Mustanmeren ja Välimeren välillä on leveysaste 41° P;

c) Punaisellamerellä varsinaista Punaistamerta mukaan lukien Suezin- ja Aqabanlahdet; eteläisenä rajana on Ras si Ane'n (12°28,5' P, 43°19,6' I) ja Husn Murad'in (12°40,4' P, 43°30,2' I) välinen loksodromi;

d) Persianlahdella Ras al Hadd'in (22°30' P, 59°48' I) ja Ras al Fasteh'in (25°04' P, 61°25' I) välisen loksodromin luoteispuolella olevaa merialuetta;

e) Adeninlahdella Punaisenmeren ja Arabianmeren välistä Adeninlahden osaa, jonka läntisenä rajana on Ras si Ane'n (12°28,5' P,43°19,6' I) ja Husn Murad'in (12°40,4' P, 43°30,2' I) välinen loksodromi ja itäisenä rajana Ras Asir'in (11°50' P, 51°16,9' I) ja Ras Fartak'in (15°35' P, 52°13,8' I) välinen loksodromi; ja

f) Etelämantereen alueella merialuetta leveysasteen 60° E eteläpuolella.


4 §

Öljyn päästäminen Itämeren alueella ja muilla erikoisalueilla

Itämeren alueella ja Etelämantereen aluetta lukuun ottamatta muilla erikoisalueilla olevasta, bruttovetoisuudeltaan alle 400 rekisteritonnin aluksesta, joka ei ole öljysäiliöalus, saa päästää veteen öljypitoista seosta:


Itämeren alueella ja Etelämantereen aluetta lukuun ottamatta muilla erikoisalueilla reitillään kulkevasta aluksesta saa koneistotiloista päästää veteen käsiteltyä öljypitoista seosta:Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.