206/1992

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/47) 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (665/70), sekä

muutetaan 5 a §, sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (330/76), seuraavasti:

5 a §

Edustajan oikeus tapaturmakorvaukseen määräytyy soveltuvin osin valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) mukaan.

Eduskunnan kansliatoimikunnan määräämällä tavalla voidaan valtion varoista talousarvion rajoissa suorittaa edustajien yleisten terveystarkastusten ja työterveydenhoidon kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 226/91
Perustuslakivaliok. miet. 1/92

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.