204/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen lykkäyksen ehdoista

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 125 §:n 5 momentin ja 126 a §:n 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 125 §:n 5 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (541/85) ja 126 a §:n 4 momentti muutettuna mainitulla 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla lailla ja 1 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1317/91),

23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 368 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1008/82),

8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 18 §:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetussa laissa (486/58),

4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 38 §:n,

28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 28 §:n 3 ja 4 momentin sekä 49 §:n 1 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 28 §:n 4 momentti 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (610/82) ja 28 §:n 3 momentti sekä 49 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (542/85),

työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 14 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (543/85),

12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 62 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (544/85),

10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain (259/70) 11 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (545/85),

22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 128 §:n,

auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 18 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (317/89),

moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 32 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (548/85), sekä

19 päivänä tammikuuta 1990 annetun luottoverolain (48/90) 25 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tämän päätöksen ehtoja sovelletaan myönnettäessä lykkäystä valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron, sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksun, ennakkoperintälain 28 §:n 1, 2 ja 4 momentissa tarkoitettujen määrien, ennakon, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettujen määrien, perintö- ja lahjaveron, arpajaisveron, liikevaihtoveron, auto- ja moottoripyöräveron, moottoriajoneuvoveron lisäveron ja luottoveron suorittamiselle.

2 §

Lykkäys myönnetään ehdoin, että lykätyn määrän suorittamisesta annetaan hyväksyttävävakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin myöntää vakuutta vaatimatta, jos maksettavaksi jäävän määrän vähäisyys, lykkäysajan lyhyys tai muut erityiset syyt antavat siihen aiheen.

Lääninveroviraston kannettavina oleville veroille ja maksuille myönnetään vakuutta vaatimatta lykkäystä ainoastaan ehdolla, että lykkäys ei estä veronkuittausta lykätyn määrän sekä sille mahdollisesti perittävän koron suoritukseksi.

3 §

Verolle, maksulle tai ennakolle, jonka suorittamiselle on myönnetty lykkäystä, peritään lykkäysajalta korkoa 12 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan. Erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan kuitenkin myöntää ilman korkoa.

Liikevaihtoverolle, jonka suorittamiselle on myönnetty lykkäystä, peritään lykkäysajalta korkoa, jonka määrä lasketaan siten kuin veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta on säädetty. Erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan kuitenkin myöntää ilman korkoa.

Jos lykätylle määrälle olisi samalta ajalta perittävä sekä lykkäyskorkoa että viivästyskorkoa ja jäämämaksua, peritään tältä ajalta vain viivästyskorko ja jäämämaksu.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Päätöstä sovelletaan niihin lykkäyksiin, jotka myönnetään päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen ja maksujen sekä ennakon lykkäyksen ehdoista 1 päivänä syyskuuta 1982 annettu valtiovarainministeriön päätös (658/82).

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.