174/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1992

Valtioneuvoston päätös runsasrikkisen raskaan polttoöljyn käytön rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan polttoaineteholtaan enintään 5 megawatin (MW) voima- ja kattilalaitoksiin sekä muihin vastaaviin laitoksiin, joiden toiminnasta ei ole tehtävä ilmansuojelulaissa tarkoitettua ilmoitusta.

2 §
Pitoisuusrajoitus

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa käytettävä raskas polttoöljy saa sisältää enintään 1,0 painoprosenttia rikkiä.

3 §
Poikkeus

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu pitoisuusmääräys ei koske laitoksia, joiden rikkidioksidipäästöt ovat enintään 500 milligrammaa laitokseen syötetyn polttoöljyn yhden megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Toimistopäällikkö
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.