173/1992

Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajain johtosäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1951 hyväksytyn valtiontilintarkastajain johtosäännön (391/51) 4 §:n 1 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Valtiontilintarkastajia ja varajäseniä on kumpiakin viisi. Tilintarkastajain toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajain tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle.


4 §

Valtiontilintarkastajain on valvottava sekä valtion taloudenhoidon laillisuutta että sen tarkoituksenmukaisuutta, ja heidän on otettava selko kaikesta, minkä tunteminen on tarpeen luotettavan käsityksen saamiseksi talousarvion noudattamisesta sekä valtion taloudenhoidosta ja siinä tarkoituksessa suoritettava myös käyntejä ja tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa.Nämä johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Asetettaessa valtiontilintarkastajia ensimmäistä kertaa johtosäännön muutosten voimaantulon jälkeen heidän toimikautensa alkaa 1 päivänä tammikuuta 1993 ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat kansanedustajain vaalit toimitetaan.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1992

Eduskunnan puolesta


Saara-Maria Paakkinen puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.