172/1992

Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/88) 3 §:n, 4 §:n ja sen edellä olevan väliotsikon, 6 ja 7 §:n, 8 §:n 1 ja 2 momentin sekä 11 §:n suomenkielinen sanamuoto näin kuuluviksi:

3 §

Eduskunnan talousarviosta, kirjanpidosta, maksuliikkeestä ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion tulo- ja menoarviosta annetussa asetuksessa (424/88) on säädetty, jollei jäljempänä tässä tilisäännössä toisin säädetä.

Talousarvio ja sen toteuttaminen
4 §

Eduskunnan menoja varten otetaan valtion vuotuiseen talousarvioon tarpeelliset määrärahat.

Eduskunnan talousarvioehdotus perusteluineen laaditaan soveltuvin osin valtion talousarviota koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

6 §

Kansliatoimikunta toimittaa ehdotuksensa eduskunnan talousarvioksi valtiovarainministeriölle.

7 §

Jos vahvistettuun talousarvioon on tarpeellista tehdä muutoksia, noudatetaan vastaavasti, mitä talousarvioehdotuksen laatimisesta on säädetty.

8 §

Kansliatoimikunta vahvistaa eduskunnan erityismenoarvion sen jälkeen, kun valtion talousarvio on julkaistu.

Jos eduskunnan talousarviota on muutettu, on erityismenoarviota muutettava viivytyksettä.


11 §

Eduskunnan virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa usean vuoden aikavälillä siten, että suunnittelusta saadaan perusteita vuotuisen talousarvion laadinnalle, johtamiselle, voimavarojen tehokkaalle käytölle ja hallinnon kehittämiselle.


Nämä tilisäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1992

Eduskunnan puolesta


Saara-Maria Paakkinen puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.