141/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Asetus pakastetuista, jäädytetyistä ja jäätyneistä elintarvikkeista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan pakastetuista, jäädytetyistä ja jäätyneistä elintarvikkeista 11 päivänä marraskuuta 1977 annetun asetuksen (797/77) 9 §:n 3 momentti sekä 12 § ja sen edellä oleva väliotsikko,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 3 momentti 21 päivänä marraskuuta 1980 annetussa asetuksessa (750/80) ja 12 § osittain muutettuna 31 päivänä lokakuuta 1986 annetulla asetuksella (783/86), seuraavasti:

9 §

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita saa myydä enintään seitsemänä päivänä sulatuksen jälkeen ja niiden lämpötila on silloin oltava +6 Celsius-astetta tai sitä kylmempi. Tällaisen elintarvikkeen pakkauksessa tai elintarvikkeen välittömässä läheisyydessä olevassa esitteessä on selvästi ilmoitettava, että elintarvike on ollut pakastettua, sekä elintarvikkeen viimeinen käyttöajankohta siten kuin elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa (794/91) säädetään tai sen nojalla määrätään.

Pakkausmerkinnät
12 §

Pakasteiden pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin yhteydessä annettavissa tiedoissa on noudatettava, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa säädetään tai sen nojalla määrätään. Pakasteisiin on kuitenkin aina merkittävä pakasteen säilytys- ja käsittelyohje sekä lisäksi ilmoitus siitä, että elintarvike on pakastettua.

Säilytys- ja käsittelyohje sekä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettu päiväysmerkintä ja 7 kohdassa tarkoitettu elintarvike-erän tunnus voidaan, sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, jättää merkitsemättä mehu- ja juomajään annospakkauksiin sekä muihin pakasteisiin, joiden sisällön määrä on 75 grammaa tai sitä vähemmän, jos mainitut merkinnät on tehty pakasteen ryhmäpakkaukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan tässä asetuksessa tarkoitettuja elintarvikkeita toukokuun 1993 loppuun, vaikka niiden pakkausmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille ennen toukokuun 1993 loppua toimitetut valmisteet, vaikka niiden pakkausmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.