98/1992

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1992

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72) 3 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1256/89), seuraavasti:

3 §

Alle 19-vuotiaiden kunnan asukkaiden kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on siten maksuton kuin kansanterveyslain 21 §:ssä säädetään. Kunnan asukkailta, jotka ovat täyttäneet 19 vuotta peritään maksuja ja korvauksia siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Mitä edellä säädetään 19 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista, koskee myös 19 vuotta täyttäneitä kunnan alueella sijaitsevien kansanterveysasetuksen 7 a §:ssä mainittujen oppilaitosten opiskelijoita ja kansanterveysasetuksen 7 b §:ssä tarkoitettujen kaupunkien merimiesterveydenhuoltoon oikeutettuja henkilöitä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Hallituksen esitys 142/91
Sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 22/91

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.