87/1992

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1992

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 3 a luvun otsikko, 14 §:n 2 momentti ja 17 c §:n otsikko, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (674/89), sekä

lisätään lakiin uusi 10 e § seuraavasti:

3 a luku

Valtionavustus ammatillisille erityisoppilaitoksille

10 e §
Valtionosuus kunnalliselle ammatilliselle erityisoppilaitokselle

Ammatilliseksi erityisoppilaitokseksi osittainmäärätyn kunnallisen ammatillisen oppilaitoksen valtionosuudesta on tämän toiminnan osalta voimassa, mitä valtionavustuksesta yksityisille ammatillisille erityisoppilaitoksille säädetään. Valtionosuutta myönnetään kuitenkin perustamiskustannuksiin 4 §:n mukaan ja valtionosuuteen oikeuttavia käyttökustannuksia ovat vain 5 §:ssä tarkoitetut käyttökustannukset.

5 luku

Oppilaan kotikunnan maksuosuudet ja korvaukset

14 §
Velvollisuus osallistua ammatillisten oppilaitosten kustannuksiin

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle korvauksen oppilaasta, joka opiskelee yksityisessä tai 10 e §:ssä tarkoitetussa kunnallisessa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.


17 c §
Korvaus valtiolle yksityisen tai kunnallisen ammatillisen erityisoppilaitoksen kustannuksista


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 100/91
Sivistysvaliok. miet. 7/91

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.