57/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa

Valtiovarainministeriö on vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun lain (47/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valmistajan, joka haluaa tuoda vaatteita maahan tullitta vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun lain perusteella, on ennen tuonnin aloittamista tullihallitukselle ilmoitettava tullitariffin nimikkeittäin yrityksen edellisen kalenterivuoden kappalemääräinen tuotanto. Valmistaja voi tuotannostaan antaa arvioon perustuvan ennakkoilmoituksen, joka tarkistetaan kun lopulliset tiedot kappalemääräisestä tuotannosta ovat saatavilla.

Tullihallitus vahvistaa yritykselle kalenterivuosittain ja tullitariffin nimikkeittäin kappalemääräiset tuontikiintiöt ja valvoo niiden käyttöä.

Kalenterivuoden aikana käyttämättä jäänyttä oikeutta tullittomaan tuontiin ei voida siirtää seuraavaan kalenterivuoteen.

2 §

Milloin tullihallitus tekee lain 8 §:ssä tarkoitetun päätöksen, tullihallitus voi arvioidessaan kotimaisten ja ulkomaisten valmistusmateriaalien samanlaisuutta tai vastaavuutta soveltuvin osin kiinnittää huomiota materiaalien laatuun, väritykseen, kuviointiin tai muihin asiaan vaikuttaviin seikkoihin. Arvioidessaan, voidaanko Suomessa valmistettuja materiaaleja toimittaa kilpailukykyisin hinnoin tai toimitusehdoin, tullihallitus voi kiinnittää huomiota siihen, missä määrin eri materiaalintoimittajien tuotteiden väliset erot vaikuttavat valmistettavien vaatteiden kilpailukykyyn.

3 §

Valmistajan, joka haluaa käyttää lain mukaista tullittomuutta on pidettävä kirjanpitoa, josta tuontikiintiöt voidaan vahvistaa ja josta voidaan selvittää valmistuksessa käytetyt kotimaiset ja ulkomaiset valmistusmateriaalit sekä muut seikat, jotka tullihallitus määrää lain säännösten noudattamisen valvomiseksi.

Tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä yrityksen on tarvittavilta osin esitettävä kirjanpitojärjestelmänsä tullihallitukselle hyväksyttäväksi.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Jarl Hagelstam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.