6/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1992

Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain (775/68) 4 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla (842/69), seuraavasti:

4 §

Milloin henkilö valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa on ollut edunjättäjä, jonka jälkeen on säädetty suoritettavaksi valtion varoista perhe-eläke, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hän vuoden 1969 loppuun mennessä on kirjallisesti ilmoittanut niin haluavansa. Tämän ilmoituksen saa peruuttaa.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu henkilö kuolee tekemättä siinä mainittua ilmoitusta, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hänen jälkeensä ei ole jäänyt ketään, jolla olisi oikeus valtion perhe-eläkelain mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

Milloin sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltija taikka tällaisesta virasta tai toimesta eläkkeellä oleva henkilö valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa on ollut hänen kanssaan tehdyn sopimuksen nojalla edunjättäjä, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä sanotun sopimuksen mukaisesti, jollei hän ole kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa sopimukseen perustuvasta edunjättäjäasemastaan.

Tässä pykälässä tarkoitetun henkilön jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla, jollei hänen jälkeensä tule suoritettavaksi perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1992. Lakia sovelletaan edunjättäjään, joka on kuollut lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 136/91
Sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 23/91

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.