1716/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki työttömyysturvalain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 29 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä helmikuuta ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (98 ja 1367/90), uusi 4 momentti seuraavasti:

29 §
Oikeus saada eräitä tietoja

Verohallinnon on peruspäivärahan ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen koulutustuen ja erityistuen ratkaisemista varten vuosittain viipymättä ja viimeistään verotusvuoden loppuun mennessä toimitettava kansaneläkelaitokselle tiedot kunkin verovelvollisen sinä vuonna toimitetussa verotuksessa todetuista tuloista tulolajeittain sekä palkkatulojen osalta tulonhankkimisvähennyksen ja luonnollisten vähennysten määrästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 145/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 21/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.