1712/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyyskassalakiin (603/84) uusi 33 a § seuraavasti:

33 a §
Työttömyysvakuutusmaksun suorittaminen eräissä tapauksissa

Sen estämättä, mitä 33 §:ssä on säädetty, työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua työntekijän osalta, joka palvelee ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/91) mukaiseen kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa ja joka ei asu Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 119/91
Liikennevaliok. miet. 5/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.