1709/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/91) 2 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §
Etuudet

Poiketen siitä, mitä edellä on säädetty, henkilöllä ei ole oikeutta tämän lain mukaisiin etuuksiin, vaikka hän palvelee suomalaisessa aluksessa, jos alus on merkitty ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/91) mukaiseen kauppa-alusluetteloon eikä Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista muuta seuraa. Jos mainittuun luetteloon merkityssä aluksessa palveleva henkilö asuu tai on asunut sairausvakuutuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla Suomessa viimeisen vuoden kuluessa ennen palvelussuhteen alkamista aluksessa, hänellä on kuitenkin oikeus etuuksiin tämän lain mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 119/91
Liikennevaliok. miet. 5/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.