1708/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annettuun sairausvakuutuslakiin (364/63) uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä säädetään, henkilö ei ole vakuutettu tämän lain mukaisesti, vaikka hän palvelee suomalaisessa aluksessa, jos alus on merkitty ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/91) mukaiseen kauppa-alusluetteloon eikä Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista muuta seuraa. Jos mainittuun luetteloon merkityssä aluksessa palveleva henkilö asuu tai on asunut sairausvakuutuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla Suomessa viimeisen vuoden kuluessa ennen palvelussuhteen alkamista aluksessa, hän on kuitenkin vakuutettu tämän lain mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 119/91
Liikennevaliok. miet. 5/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.