1702/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen l §:n muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/78) 1 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (990/91), seuraavasti:

1 §

Yksityisellä työnantajalla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87) työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä

a) 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1992 välisenä aikana 2,85 prosenttia ja

b) 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1992 välisenä aikana 3,85 prosenttia.

Julkisoikeudellisen työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1992 välisenä aikana

a) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin edellä mainitulla liikelaitoksella, Ahvenanmaan maakunnalla, kunnalla ja kuntainliitolla sekä kunnallisella liikelaitoksella 6,65 prosenttia ja

b) evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntainliitolla sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 8,15 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.