1684/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain (303/83) 14 §:n 2 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti ja 14 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Raakaöljyä ja öljytuotteita varastoidaan tämän lain mukaisesti myös energiahuollon kriisivalmiutta koskevien Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi.

14 §

Milloin varastointivelvollisen tuotanto on velvoitteen alaisen hyödykkeen saantihäiriön vuoksi vaarassa keskeytyä tai olennaisesti vähentyä ilman velvoitevaraston käyttöönottoa, eikä energiahuollon kriisivalmiutta koskevista Suomen kansainvälisistä sopimusvelvoitteista muuta johdu, kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta myöntää varastointivelvolliselle luvan alittaa vahvistetun varastointivelvoitteen määrän. Alitusluvan myöntäessään ministeriön on määrättävä sallittavan alituksen suuruus sekä missä ajassa varastointivelvollisen on täydennettävä varastonsa asetetun velvoitteen tasolle.

Milloin öljyn jakoa koskevien Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi on velvoitevarastossa olevaa raakaöljyä tai öljytuotteita tarpeen luovuttaa, kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa luvan alittaa vahvistetun varastointivelvoitteen määrän. Öljynjakovelvoitteen kumoamisen jälkeen ministeriön on määrättävä velvoitevaraston täydentämisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 44/91
Talousvaliok. miet. 9/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.