1676/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki tulo- ja varallisuusverolain 115 §:n muuttamisesta ja 167 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88)115 §:n 2 momentti ja väliaikaisesti 167 b §,

näistä viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1343/90), näin kuuluviksi:

115 §

Vaatimus eläketulon jaksottamisesta on tehtävä kahden kuukauden kuluessa eläkkeen maksuvuodelta toimitettavan verotuksen valmistumisen jälkeen. Toimitettujen verotusten osalta noudatetaan soveltuvin osin verotuslain 82 §:ssä tarkoitettua menettelyä.

167 b §

Vuodelta 1992 toimitettavassa kunnallisverotuksessa verovelvollisen kokonaistulosta vähennetään ennen 109 §:ssä tarkoitetun perusvähennyksen tekemistä määrä, jonka suuruus on 10 prosenttia 20 000 markkaa ylittävästä muun ansiotulon kuin eläketulon osasta, kuitenkin enintään 2 000 markkaa. Verovelvollisen kokonaistulon ylittäessä 60 000 markkaa vähennys pienenee 10 prosentilla kokonaistulon 60 000 markkaa ylittävästä osasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Lain 115 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Lain 167 b §:ää sovelletaan vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 210/91
Valtiovarainvaliok. miet. 71/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.