1674/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (718/90) voimaantulosäännökseen uusi 8 momentti seuraavasti:


Tätä lakia sovelletaan niihin vähintään puolen hehtaarin suuruisiin yhtenäisen alueen muodostaviin metsämaan taimikoihin, jotka on perustettu vuonna 1991 tai sen jälkeen sekä niihin ennen vuotta 1991 perustettuihin taimikoihin, joille maatilatalouden tuloverolain 14 a §:n, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90), ja viimeksi mainitun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin nojalla voidaan myöntää verovapaus taimikon vakiintumisen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 207/91
Valtiovarainvaliok. miet. 61/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.