1656/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 19 ja 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 19 §:n 1 momentti ja 24 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 19 §:n 1 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (668/88) ja 24 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1375/90), seuraavasti:

19 §
Valtion asianomainen viranomainen

Valtionosuuslaissa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena toimii opetushallitus, väliaikaiseen ammatilliseen koulutukseen valtionosuutta tai -avustusta myönnettäessä kuitenkin lääninhallitus.


24 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen kunnallisten ja yksityisten ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten rehtorien ja opettajien palkoista sekä niistä menevistä työnantajien sosiaaliturvamaksuista ja eläkevakuutusmaksuista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan valtionosuutta ja -avustusta vuosilta 1986-1992 todellisten menojen mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 189/91
Sivistysvaliok. miet. 9/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.