1626/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista

Ympäristöministeriö on päättänyt:

1 §

Tämän päätöksen mukaan voidaan valtion tulo- ja menoarvion rajoissa myöntää avustusta sellaisten vahinkojen korvaamiseksi, joita ovat aiheuttaneet luonnonsuojelulain nojalla (71/23) rauhoitetut harvinaiset eläimet.

Avustusta voidaan myöntää maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi.

2 §

Avustuksen myöntää hakemuksesta lääninhallitus. Ympäristöministeriö vahvistaa avustuskiintiöt lääneittäin sen jälkeen, kun lääninhallitukset ovat toimittaneet ministeriölle yhteenvedot hakemuksista.

Avustuksen suuruudesta päätettäessä otetaan vähennyksenä huomioon vahingosta vakuutuksen perusteella suoritettava korvaus.

Avustukset maksetaan kunkin vuoden loppuun mennessä.

Avustusta ei myönnetä, jos vahingon kärsijä on kieltäytynyt osallistumasta vahinkojen estämiseen tai ollut omalta osaltaan syyllinen vahingon syntymiseen.

3 §

Avustushakemuksesta on käytävä ilmi, minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys, milloin ja missä vahinko on tapahtunut, vahingon laatu ja määrä sekä saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen tulee liittää paikallisen poliisipiirin lausunto.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Tällä päätöksellä kumotaan maa- ja metsauml;talousministeriön päätös rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi annettavista avustuksista (79/76).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Toimistopäällikkö
Antti Haapanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.