1606/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös lääkelain eräiden maksujen tarkistamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 23 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (81/91), ja 70 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Lääkelain 21 §:ssä tarkoitetun lääkevalmisteen myyntilupahakemuksen käsittelemisestä on suoritettava valtiolle 20 000 markan maksu. Jos lääkevalmistetta pidetään edelleen kaupan, on lisäksi suoritettava kultakin myyntiluvan myöntämisvuotta seuranneelta lupavuodelta 5 000 markan vuosimaksu.

Lääkelain 69 §:ssä tarkoitettua lääkkeenomaista tuotetta koskevaa lupaa haettaessa on hakijan suoritettava valtiolle 500 markan maksu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Kaija Tanttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.