1603/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus sairausvakuutusasetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään väliaikaisesti 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 9 §:ään,

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1975, 18 päivänä syyskuuta 1981 ja 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetuilla asetuksilla (1067/75, 630/81 ja 717/91), uusi 5 momentti seuraavasti:

9 §

Jos verotuksen toimittamisaikaa on pidennetty verotuslain 2 a §:n (1300/91) nojalla, käytetään 1 momentissa määriteltyjen työtulojen sijasta edellisessä verotuksessa todettuja työtuloja niihin sairausvakuutuslain 76 §:n mukaisesti tehtyine indeksikorotuksineen siihen asti, kunnes verotus on päättynyt ja verotusta koskevat tiedot ovat sosiaalivakuutustoimikuntien käytettävissä. Maksetun etuuden määrä tarkistetaan 1 momentin mukaiseksi, kun verotus on päättynyt ja verotusta koskevat tiedot ovat sosiaalivakuutustoimikuntien käytettävissä. Tällöin 4 momentissa tarkoitettu tarkistus toimitetaan takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 1992.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, ja sitä sovelletaan vuodelta 1990 toimitetussa verotuksessa todettuihin työtuloihin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.