1598/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki lapsilisälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä heinäkuuta 1948 annettuun lapsilisälakiin (541/48) uusi 1 b § seuraavasti:

1 b §

Tätä lakia sovellettaessa lapsen katsotaan asuvan Suomessa myös aikana, jona hän tilapäisesti oleskelee ulkomailla saamatta sieltä lapsilisään rinnastettavaa etuutta. Oleskelua ei pidetä tilapäisenä, jos lapsi on yhtäjaksoisesti ollut ulkomailla yli kuusi kalenterikuukautta, paitsi milloin ulkomailla oleskelu johtuu siitä, että lapsi on korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa ulkomailla opiskelevan isänsä tai äitinsä luona, tai siitä, että lapsi itse opiskelee ulkomailla.

Suomen valtion palveluksessa ulkomailla olevan henkilön lapsi, joka on Suomen kansalainen, katsotaan Suomessa asuvaksi, vaikka hän oleskelisikin isänsä tai äitinsä mukana ulkomailla.

Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomessa väestökirjalain (141/69) mukaisen kotipaikan omaavan ulkomailla kehitysyhteistyötehtävissä tai lähetystyötehtävissä olevan henkilön lapsi, joka on Suomen kansalainen ja joka oleskelee isänsä tai äitinsä mukana ulkomailla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 107/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 12/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.