1551/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain (219/39) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), seuraavasti:

24 §

Tämän lain yhteisöjä koskevia säännöksiä kiinteän omaisuuden ja osakkeiden omistamisen ja hallinnan rajoituksista ei sovelleta suomalaisiin talletuspankkien toiminnasta annetussa laissa (1268/90) tarkoitettuihin talletuspankkeihin, muihin rahoitustoimintalaissa (1544/91) tarkoitettuihin luottolaitoksiin kuin niihin, joita tarkoitetaan rahoitustoimintalain 37 §:n 1 momentissa, vakuutusyhtiöihin, vakuutusyhdistyksiin, avustuskassoihin, yleishyödyllisiin asutusosakeyhtiöihin, niihin suomalaisiin osuuskuntiin, taloudellisiin yhdistyksiin ja osakeyhtiöihin, joiden toimialana on televerkon välityksellä tapahtuva puhelinliikenteen harjoittaminen tai muu sähkömagneettisten aaltojen hyväksikäyttöön perustuva tiedonsiirto, Pohjoismaiden Investointipankkiin eikä Pohjoismaiden projektivientirahastoon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 69/91
Talousvaliok. miet. 18/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.