1542/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Moottoriajoneuvon seistessä muualla kuin tieliikennelainsäädännössä tarkoitetulla tiellä ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle -15°C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia.

Kielto ei koske kiireellisessä tehtävässä olevaa hälytysajoneuvoa eikä ajoneuvoa, jonka pääasiallisen käyttötarkoituksen edellyttämä lisälaite, kuten jätteenpuristin, pumppu, kompressori tai nostolava, vaatii toimiakseen moottorin käyttämistä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Poliisin virkatehtävässä tai luvanvaraisessa liikenteessä olevaan moottoriajoneuvoon päätöstä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1993 alkaen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Toimistopäällikkö
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.