1536/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki tasausverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain (922/71) 10 § ja liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin ne ovat, 10 § 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1163/90) ja liitteenä oleva verotaulukko 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (987/91), seuraavasti:

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka luovutetaan tullivalvonnasta lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 1994.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 70/91
Valtiovarainvaliok. miet. 49/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

VEROTAULUKKO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.