1479/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki tieliikennelain 86 ja 105 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 86 §:n 2 momentti ja 105 §, näistä 105 § sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetussa laissa (843/90), seuraavasti:

86 §
Ajoneuvon käyttäminen

Asetuksella voidaan säätää tarpeetonta ja häiritsevää ajamista taajamassa ja moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevia rajoituksia.

105 §
Pysäköintivirhe ja tarpeeton joutokäynti

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Muutoin virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös 28 a §:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä myös 86 §:n 2 momentissa tarkoitettua moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 10/91
Liikennevaliok. miet. 2/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.