1473/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Maa- ja metsauml;talousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisesta muualta Suomesta Oulujoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöalueelle, Kymijoen Voikkaan nousuesteen yläpuoliselle vesistöalueelle sekä Koutajoen ja Kemjoen Suomen puolella oleville latvavesistöalueille

Maa- ja metsauml;talousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 95 §:n 2 momentin ja eläinten kuljetuksen rajoittamisesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi 7 päivänä elokuuta 1981 annetun asetuksen (572/81) 1 §:n nojalla päättänyt:

Tarkoitus ja soveltamisala
1 §

Näiden sitovien määräysten tarkoituksena on ehkäistä lohikalojen paisetaudin leviäminen.

Päätös ei koske elävien kalojen tai mädin siirtämistä 2 ja 3 §:ssä mainittujen vesistöjen välillä.

Elävien kalojen siirto
2 §

Elävien kalojen siirtäminen muualta Suomesta Oulujoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöalueelle, Kymijoen Voikkaan nousuesteen yläpuoliselle vesistöalueelle sekä Suomen puolella oleville Koutajoen ja Kemjoen latvavesistöalueille istutettaviksi tai mainittujen vesistöjen alueella olevaan kalanviljelylaitokseen on kielletty.

Mädin siirto
3 §

Hedelmöitettyä mätiä saa siirtää muualta Suomesta Oulujoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen ja Hiitolanjoen vesistöalueelle, Kymijoen Voikkaan nousuesteen yläpuoliselle vesistöalueelle sekä Suomen puolella oleville Koutajoen ja Kemjoen latvavesistöalueille vain, jos mäti on välittömästi ennen siirtoa käsitelty jodoforiliuoksella tai muulla paisetaudin aiheuttajaan tehoavalla aineella.

Valtion eläinlääketieteellinen laitos antaa tarkempia ohjeita käsittelyn suorittamisesta.

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
4 §

Tämän päätöksen määräyksistä voidaan poiketa maa- ja metsauml;talousministeriön eläinlääkintöosaston erityisistä syistä antamalla luvalla.

Voimaantulo
5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja sen on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Maa- ja metsauml;talousministeri
Martti Pura

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.