1465/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa varten valtiolla voi olla vastaanottoasemia ja vastaanottokeskuksia, jotka toimivat sosiaali- ja terveysministeriön alaisina.

2 §

Vastaanottoasemien tehtävänä on tarjota turvapaikan hakijoille turvapaikkatutkinnan ajaksi tilapäinen majoitus sekä järjestää toimeentuloturva ja muut tarpeelliset palvelut.

Vastaanottokeskusten tehtävänä on tarjota turvapaikan hakijoille turvapaikkatutkinnan jälkeen tilapäinen majoitus sekä järjestää toimeentuloturva ja muut tarpeelliset palvelut.

3 §

Vastaanottoasemilla ja -keskuksilla on yhteinen johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa vastaanottoasemien ja -keskusten toimintaa ja antaa sitä varten tarpeellisia ohjeita.

Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta, jäsenten määrästä ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin vastaanottokeskusten virkojen ja tehtävien täyttämiseksi sekä muihin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 171/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 8/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.