1464/1991

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1991

sosiaali- ja terveyshallituksen päätös lääkeluettelosta

sosiaali- ja terveyshallitus on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla päättänyt vahvistaa seuraavan lääkeluettelon:

1 §

Lääkkeitä ovat tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet ja liitteessä 2 luetellut rohdokset.

Lääkkeitä ovat myös:

1) muut liitteen 1 aineisiin ja liitteen 2 rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat, lääkelain 3 §:n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset; ja

2) erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan tai valmistustavaltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita sen mukaan kuin lääkelain 3 ja 5 §:ssä on säädetty, käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, kudosliimat ja lääkkeelliset kaasut; sekä

3) vitamiinitai kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää tämän päätöksen liitteessä 3 olevan määrän, samoin kuin lapsille tarkoitetut vitamiinitai kivennäisainevalmisteet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Samalla lääkeluettelosta 31 päivänä elokuuta 1988 annettu lääkintöhallituksen päätös (850/88) lakkaa olemasta voimassa.

Sellaisia erityisvalmisteina kaupan olevia valmisteita, jotka sisältävät tämän päätöksen liitteessä 2 olevaa rohdosta tai sellaisia erityisvalmisteina kaupan olevia vitamiinitai kivennäisainevalmisteita, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää tämän päätöksen liitteessä 3 olevan määrän saadaan edelleen pitää kaupan 30.6.1993 saakka.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1991

Pääjohtaja
Vappu Taipale

Yliproviisori
Anu Suomela

Liite 1: LÄÄKELUETTELON AINEET -TAULUKKO PUUTTUU

Liite 2: LÄÄKELUETTELON KASVIT JA ROHDOKSET -TAULUKKO PUUTTUU

Liite 3: TAULUKKO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.