1460/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (836/85) 1 ja 2 §:ää,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1988, 27 päivänä syyskuuta 1990 ja 13 päivänä kesäkuuta 1991 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (216/88, 907/90 ja 950/91) ja 2 § kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (614/86) ja mainitulla 27 päivänä syyskuuta 1990 annetulla päätöksellä, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia janiiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste

Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 1) asetatsoliamidi
2) etosuksimidi
3) fenobarbitaali
4) fenytoiini
5) karbamatsepiini
6) klobatsaami
7) klonatsepaami
8) nitratsepaami
9) okskarbatsepiini
10) primidoni
11) valproiinihappo suoloineen
Psykoosit 1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) fluvoksamiini
5) karbamatsepiini
6) klotsapiini
7) litiumsuolat
8) maprotiliini
9) mianseriini
10) moklobemidi
11) molindoni
12) nialamidi
13) sitalopraami
14) sulpiridi
15) tioksanteenit
16) tratsodoni
17) trisykliset antidepressiivit
18) valproiinihappo suoloineen
Vajaamielisillä esiintyvät levottomuustilat 1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) fluvoksamiini
5) maprotiliini
6) mianseriini
7) molindoni
8) sitalopraami
9) sulpiridi
10) tioksanteenit
11) tratsodoni
12) trisykliset antidepressiivit

Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain 1) antineoplastiset aineet
2) busereliini
3) estrogeenit
4) gosereliini
5) kalsitoniini
6) klodronaatti
7) kortikoidit
8) leukovoriini
9) syproteroni
10) progestageenit

2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia janiiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 90 prosenttia, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Krooninen verenpainetauti 1) adrenergisten beetareseptorien salpaajat
2) amlodipiini
3) debrisokiini
4) diltiatseemi
5) diureetit (lukuun ottamatta ksantiinin johdoksia)
6) enalapriili
7) felodipiini
8) hydralatsiinit
9) isradipiini
10) kaliumsuolat
11) kaptopriili
12) klonidiini
13) labetaloli
14) lisinopriili
15) metyylidopa
16) minoksidiili
17) nifedipiini
18) pratsosiini
19) ramipriili
20) rauwolfia-alkaloidit
21) verapamiili
Krooninen sepelvaltimotauti 1) adrenergisten beetareseptorien salpaajat
2) amlodipiini
3) diltiatseemi
4) nifedipiini
5) nisoldipiini
6) orgaaniset nitraatit
7) verapamiili

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.