1456/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 9 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1070/88) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1210/90), seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun.

Lakia sovelletaan laskettaessa valtionosuutta vuosilta 1989-1992.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 102/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 7/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.